ศาสตร์

โครงการ Digital Giza ผสมผสานการวิจัยและการถ่ายภาพเพื่อสร้างภาพเหมือนสำหรับนักวิชาการและนักสำรวจเก้าอี้นวม

เราทุกคนควรไตร่ตรองถึงสิ่งที่ชีวิตสั้นและกล้าหาญของเขากำลังบอกเรา

การวิจัยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีววิทยาของฉลามวาฬ ซึ่งเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงความหมายที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต